Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności CCIE.pl. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin forum

  1. Zgodnie z polityką Cisco oraz regulaminem przystąpienia i zdawania egzaminów niedozwolone jest publikowanie na forum pytań z egzaminów w formie jawnej opisowej ani jakiejkolwiek sugerującej dokładną treść pytania. Dodatkowo zabronione jest proszenie o pytania na forum publicznym jak i w wiadomościach prywatnych

   3.1 Confidentiality.
   You agree that the contents of the exam are confidential and that the disclosure of that information could compromise the integrity of the Program and of Certifications. Cisco makes exams available to you solely to test your knowledge of the exam subject matter for which you seek Certification. You are expressly prohibited from disclosing, publishing, reproducing, or transmitting any exam and any related information including, without limitation, questions, answers, worksheets, computations, drawings, diagrams, length or number of exam segments or questions, or any communication, including oral communication regarding or related to the exam (known collectively as “Proprietary Information”), in whole or in part, in any form or by any means, oral or written, electronic or mechanical, for any purpose, without the prior express written permission of Cisco.
   #
  2. Zabrania się umieszczania na forum materiałów objętych prawem autorskim oraz z innego powodu nielegalnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego. Zabronione jest także umieszczanie odnośników do nich czy wskazówek gdzie takie materiały można odnaleźć. W szczególności karane będzie odnoszenie się czy zamieszczanie informacji o "testach", które tak na prawdę stanowią jawne złamanie prawa autorskiego i polityki certyfikacyjnej Cisco co prowadzi do obniżenia rangi certyfikacji #
  3. Niedozwolone jest umieszczanie postów, które naruszają prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszać polskie prawo. Ponieważ moderacja odbywa się po publikacji posta administratorzy i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum. Na wniosek zainteresowanych stron dokonują stosownej moderacji po uzyskaniu zgłoszenia o naruszeniu dóbr poprzez formularz kontaktowy lub przycisk raportowania. Odpowiedzialnośc karną za treść postów ponoszą sami uzytkownicy. Ich dane identyfikacyjne mogą zgodnie z obowiązującym prawem zostać przekazane na wniosek uprawnionych organów państwa. #
  4. Jesli ktos odpowiedzial na twoje pytanie rzeczowo, konkretnie lub ewidentnie ci pomogl do dobrego tonu mozna uznac nacisnięcie na guzik 'HELPED' #
  5. Przed zadaniem pytania przeszukaj forum, czy identyczne lub podobne pytanie nie zostało już wcześniej przez kogoś zadane. W ciągu ponad 10 lat działalności foru udało się zbudować pokaźną bazę wiedzy i pomocy #
  6. Użytkownik ma prawo do edycji swojego posta. Oczekujemy wręcz, że użytkownik, który naruszy regulamin forum lub z innego powodu jego wypowiedź zostanie uznana za niestosowną sam dokona jego edycji. Jednakże administratorzy i moderatorzy będą piętnować działania polegające na zadaniu pytania a następnie po uzyskaniu odpowiedzi lub zorientowaniu się że popełniło się głupi błąd usuwaniu treści oryginalnego posta celem wybielenia swojej osoby. Wyznajemy zasadę, że nie ma głupich pytań i nawet ekspert ma prawo do chwilowego "zaćmienia umysłu" #
  7. W dziale Bazar dozwolone jest wystawianie ofert sprzętu sieciowego, wymagane jest podanie modelu oferowanego sprzętu, a także ceny urządzenia lub linku do aukcji internetowej. Kupujący także powinni podać cenę, za którą są skłonni poszukiwane urządzenie kupić. Ogłoszenia bez informacji o cenie będą usuwane #
  8. Konkursy

   1. Konkursy organizowane przez ccie.pl objęte są odrębnym regulaminem i polityką prywatności, o których uczestnicy informowanie są w regulaminie konkursu. #
   2. Na łamach ccie.pl dopuszczamy możliwość zorganizowani konkursów przez inne podmioty lub informowania o takim konkursie. Do przeprowadzenia takiego konkursu potrzebna jest zgoda administratorów serwisu ccie.pl. Uczestnicy biorący udział w takim konkursie podlegają regulaminowi konkursu. Żadne dane osoowe nie są przekazywane przez ccie.pl do organizatorów tych konkursów #
  9. Konsekwencje złamania regulaminu

   1. Prawo do moderowania postów mają moderatorzy i administratorzy. Prawo do edycji profili użytkowników mają administratorzy #
   2. Złamanie reguaminu, naruszenie szeroko rozumianych zasad współżycia społecznego czy niepisanej internetowej etykiety może skutkować nałożeniem na użytkownika sankcji karnych w postaci publicznie widocznego w profilu uczestnika ostrzeżenia z opisem naruszenia a w przypadku powtarzających się naruszeń lub ciężkiego naruszenia regulaminu w postaci czasowej lub permanentnej blokady konta. #
   3. Kary na użytkowników nakładać mogą moderatorzy i administratorzy. W przypadku kary nałożonej przez administratora użytkownik może odwołać się od niej do administratora #
   4. Decyzja podjęta przez administratora jest ostateczna i nieodwołalna #
 2. Polityka prywatności

  1. Administratorem danych podanych w formularzu rejestracyjnym, uzupełnionych w polach profilu użytkownika czy logowanych przy każdorazowym połączeniem z serwisem jest Marcin Strzyżewski (marcins@ccie.pl) #
  2. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane?

   1. Przetwarzanie Twoich danych w celu obsługi założonego na forum konta odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody. Poprzez wyrażoną zgodę uważa się świadome założenie konta i podanie danych do rejestracji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) #
   2. Gromadzone dane osobowe obejmują informacje niezbędne do prawidłowej rejestracji i logowania użytkownika takie jak nazwa użytkownika, adres email, wybrany język interfejsu forum, ustawiona w profilu strefa czasowa,
    Ponadto mogą być przetwarzane dane, które użytkownik dobrowolnie umieści w swoim profilu takie jak ręcznie wprowadzona informacja o lokalizacji, adres strony WWW, miejsce zatrudnienia, odnośniki do profili na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, Skype, YouTube, Google+). Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne.
    Każde połączenie z forum, zarówno osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych, logowane jest poprzez zapisanie adresu IP klienta oraz za zgodą użytkownika zapisanie informacji typu cookie w jego przeglądarce. #
   3. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rejestracji i logowania są wykorzystywane celem identyfikacji użytkownika na forum i udzieleniem mu przyznanych dostępów do zasobów forum, w przypadku naruszenia regulaminu forum lub prawa celem identyfikacji na uprawniony wniosek służb państwowych. Adres email wykorzystywany jest do komunikacji administracyjnej (informacje od administratorów forum) oraz powiadomień generowanych przez silnik forum (np. powiadomienie o nowej wiadomości prywatnej) zgodnie z ustawieniami profilu użytkownika
    Adresy IP przetwarzane są w celach statystycznych oraz związanych z realizacją obowiązku odpowiedniego monitoringu i zabezpieczenia zasobów forum
    Wszystkie pozostałe dobrowolnie podawane dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych oraz informacyjnych, poprzez wyświetlenie ich w profilu użytkownika jako widoczne dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych. #
  3. Komu możemy przekazać Twoje dane?

   1. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, doradztwo prawne, a także analizy zachowania użytkowników, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. #
   2. Zebrane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych #
   3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa. #
  4. Przetwarzanie danych do celów statystycznych

   1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

    Strona internetowa ccie.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania ze strony forum lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

    Użytkownik może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej #
   2. Forum wykorzystuje Google Analytics, aby zbierać zanonimizowane dane o osobach odwiedzających forum. Informacje te przechowywane są przez okres 26 miesięcy.

    Użytkownik może zablokować Google Analytics za pomocą odpowiednich wtyczek do przeglądarki. #
  5. Prawa użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych

   1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do wglądu w zakresie danych związanych z jego kontem. Przysługuje mu prawo do modyfikacji i uaktualniania danych. Część zmian użytkownik może dokonać samodzielnie edytując swój profil #
   2. Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych w trakcie użytkowania forum. Prawo to jest jednak ograniczone w następującym zakresie:
    • Posty użytkownika nie zostaną usunięte lecz zanonimizowane poprzez przypisanie ich do specjalnego użytkownika reprezentującego usunięte konto
    • Dane dotyczące logowania oraz adresów IP, z których logowanie nastąpiło będą dalej przechowywane zgodnie z wymogami polskiego prawa
    • Dane zapisane w kopiach zapasowych nie zostaną usunięte. W przypadku konieczności odtworzenia systemu z kopii zapasowej administratorzy dokonają ponownego usunięcia danych użytkownika
    #
  6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania. #
  7. Wszelka komunikacja związana z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych powinna być prowadzona drogą mailową przy użyciu dedykowanego adresu mailowego

   Adres dedykowany do obsługi procesu przetwarzania danych osobowych to rodo@ccie.pl #
 3. Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis ccie.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności. #
 4. Ostatnia aktualizacja

  1. Ostatnia aktualizacja regulaminu i polityki prywatności: 29.05.2019 #
  2. Historia zmian: TUTAJ #